Eve Quartet komorní soubor

Eve Quartet, soubor čtyř mladých žen, se již od svého založení roku 2002 nebrání spojování různých stylů a žánrů. Jeho repertoár zahrnuje nejen vrcholná díla světové kvartetní literatury, ale také swingovou tvorbu. Spolupracuje i s interprety populární hudby.

Za zmínku stojí společné vystoupení se světoznámým australským kytaristou Tommy Emmanuelem na festivalu Kytara napříč žánry v roce 2008. Důležitým počinem byla také spolupráce na rekonstrukci koncertu skupiny Pink Floyd The Wall v podání Filipa Benešovského a dalších špickových českých hudebníků.

V roce 2010 měly možnost spolupracovat s významným českým jazzovým hudebníkem Emilem Viklickým. V sezóně 2011 doprovázely přední českou pěvkyni Dagmar Peckovou na recitálu v Rudolfinu. Ve stejném roce se představily v komorním cyklu Symfonického orchestru hl. města Prahy FOK.

Významnou osobností, která ovlivnila vývoj a směřování tohoto souboru, je Břetislav Novotný, primárius Kvarteta hl. města Prahy.

Eve Quartet pravidelně koncertuje v Praze a v mnoha dalších českých městech (např. Kruhy přátel hudby). Nedávno jste je mohli slyšet na scéně Národního divadla v představení Listy důvěrné v divadle Kolowrat s Jiřím Štepnickou v hlavní roli.

Interpretky Eve Quarteta se také věnují sólové hře a činnosti v jiných komorních souborech a jsou členkami Symfonického orchestru hl. města Prahy FOK.

Složení:
1. housle – Vladislava Hořovská
2. housle – Monika Růžková
viola – Zuzana Peřinová
violoncello – Petra Malíšková