W. A. Mozart Requiem
Večer s Mozartem

MOZART - Requiem
BACH - Toccata & Fuga

Requiem W.A.Mozarta je jeho posledním velkolepým dílem. Requiem je zároveň jeho nejznámějším a jedním z nejhranějších děl.. Je to velkolepý soubor 14 skladeb napsaných ve Vídni v roce 1791 a nedokončených před autorovou smrtí v témže roce. Mozart zemřel 5. prosince 1791. Toho jeho dílo proslavil i film Amadeus režiséra Miloše Formana.

Díky nejasnému podílu Mozarta na celkovém provedení je však dílo předmětem častých dohad a kontroverzí. Existují Mozartovy vlastnoručně psané partitury pro „Kyrie" a části „Dies irae" a „Lacrimosa", Süssmayer se později přihlásil k autorství skladeb „Sanctus" a „Agnus".

Ačkoli bylo učiněno mnoho dalších pokusů o dokončení Requiem, mnohokrát se zkoušelo je vylepšit nebo i zcela nahradit Süssmayrovu práci, je to nakonec jeho verze, která se stala nejznámější od smrti skladatele až do dnešní doby. 
První představení zkompletovaného Requiem se konalo ve Vídni v roce 1793, a skladba se stala v krátké době dobře známá v celé Evropě. Mozartovo Requiem je uváděno při velkých příležitostech a na slavnostních koncertech www.pragueclassic.com

Program

40 vystupujících hudebníků    varhany  •  sólisté    orchestr    sbor

Program:
W. A. MOZART - REQUIEM (plná verze)
J. S. BACH - TOCCATA & FUGA v D moll

Na varhany zahraje renomovaný umělec Robert Hugo, hlavní varhaník kostela Nejsvětějšího Salvátora. Zazpívají přední operní sólisté za doprovodu smíšeného sboru. V roli orchestru se představí špičkový soubor Capella Regia Praha, který se záhy od svého založení v roce 1992 stal jedním z nejvyhledávanějších souborů produkujících starou hudbu. Tímto termínem je označována hudba od dob renesance, přes baroko až po klasicismus.

Ceny vstupenek:
Základní 800 Kč (volné sezení)
Studenti a senioři 600 Kč

Vstupenky